Coöperatief wonen in zes kreten

Wonen tussen kopen en huren

Als aandeelhouder breng je kapitaal in. Vervolgens woon je tegen kostprijs, met levenslange woongarantie.

Betaalbaar en 'ontzorgd' wonen

Niet wakker liggen van een dure renovatie of een goot die lekt. Je maandelijkse woonkost dekt dit allemaal, en de wooncoöperatie garandeert de werken.

Levenslang flexibel wonen

Niet vastgeketend aan die ene klomp baksteen. Verhuizen kan op basis van werk- en gezinssituatie.

Stabiele huurprijzen

Je start je bewoning aan een marktconforme woonkost. Indien de huurmarkt blijft evolueren als vandaag, zal die mettertijd steeds lager gaan liggen dan de stijgende private marktprijzen.

Eén coöperant, één stem

Elke bewoner heeft een volwaardige stem in de coöperatie. De verkozen bestuurders stellen het belang van de coöperatie voorop zonder te streven naar grote winstmarges

Duurzaam wonen

De wooncoöperatie streeft naar kwaliteit en duurzaamheid (financieel, sociaal, ruimtelijk).