Cohousing?

En is dat dan een commune?

Die vraag hoor je gelukkig steeds minder als je over cohousing spreekt.
Nee, cohousing is géén commune…

Cohousing is een “woonvorm waarbij een groep bewoners in verschillende woningen van meerdere, gemeenschappelijke voorzieningen gebruikmaken”. (Wikipedia)
Iedereen – alleenstaande, koppel of gezin – heeft een eigen wooneenheid (in cohousers-jargon meestal ‘unit’ genaamd), die volledig privé is. Je kan dit vergelijken met een klassiek huis of appartement met woonkamer, keuken, slaapkamers, badkamer… en meestal ook een eigen tuintje of terras.
Maar daarnaast is er (veel) gemeenschappelijke ruimte. In de meeste projecten vind je een ‘paviljoen’ of ‘commons’ met een grote keuken en eet/vergader/feestruimte, lokalen met wasmachines en droogkasten, atelier en tuinberging, vaak zijn er ook enkele logeerkamers.
Buiten is er een tuin, waarin vaak samen ge(moes)tuinierd wordt.

De gezinnen hebben hun eigen privéleven, maar er is ook veel onderlinge verbondenheid. Er wordt met een hogere of lagere frekwentie samen gegeten, er zijn gezamelijke werk- en ontspanningactiviteiten.

Waarom kiezen voor cohousing?

Dat laten we graag door een kind uitleggen:

En cohousing Ekelen?

Wil je weten hoe wij cohousing zien? Dat lees je in ons Charter!