Instapprocedure

Instapprocedure

Ben je geïnteresseerd in cohousing, en wil je onderzoeken of cohousing Ekelen iets voor jou is?
Dat kan je samen met ons uitzoeken, en dit is de procedure die wij daartoe voorstellen:

Interesse:

 • Ons charter is voor ons leidend, en we gaan ervan uit dat je daar achter kan staan.
 • Je neemt deel aan een informatie-avond (zie kalender* ), of neemt contact met ons op voor een vrijblijvend informatief gesprek met één van de kernleden.
  Je krijgt hier de basisinformatie over de stand van zaken van ons project en we trachten je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

  * voorlopig vinden de info-sessies online plaats. Je kan je inschrijven via het formulier onderaan deze bladzijde.

Verkenning als gast

 • Na het bijwonen van een info-vergadering neem je als observator deel aan onze Algemene Vergaderingen (zie kalender*). Neem contact met ons op en we delen je de plaats van samenkomst mee.
  Je kan deelnemen aan de discussies, maar hebt geen beslissingsrecht.
 • Je kan deelnemen aan informele activiteiten (fietstocht, culturele activiteit, bezoek aan andere projecten…)
 • Indien je dit wenst, kan je samen met iemand van wooncoop een gesprek hebben over de berekening van je financiële ruimte en mogelijkheden.

  * Ook de algemene vergaderingen vinden voorlopig online plaats.

Wat we in deze fase van je verwachten:

 • Je behandelt de informatie waartoe je toegang krijgt discreet.
 • Je draagt bij in de kleine werkingskosten: 25€ per persoon per jaar. Dit bedrag wordt niet terugbetaald.
 • Na 3 AV’s vragen we je om te beslissen of je de stap wil zetten om lid te worden.
 • Een gast kan op elk ogenblik te besluiten uit te stappen, maar we appreciëren het erg als je dit wil motiveren.
 • Uitzonderlijk kan door de leden gevraagd worden dat een gast zich terugtrekt, doch hierover moet een volledige consensus zijn.

Deelname als lid

Hoe word je lid:

 • Je woont in elk geval drie algemene vergaderingen of werkgroepvergaderingen bij.
 • Je laat in een algemene vergadering weten dat je lid wil worden, en de A.V. neemt hierover een besluit. Je verzoek en het besluit worden uitdrukkelijk opgenomen in het verslag.
 • Je betaalt jaarlijks € 25 bijdrage voor kleine werkingskosten.
 • Je staat achter de beslissingen zoals ze tot dan toe genomen zijn door de AV.
 • Je betaalt een eerste bijdrage voor de grote kosten: op dit moment is dit € 1.000 (per volwassene). Indien de Algemene vergadering beslist dat dit bedrag verhoogd moet worden, betalen alle leden die verhoging.
 • Je verduidelijkt je engagement tegenover wooncoop door het ondertekenen van een investeringsbelofte.
 • Je onderschrijft de leidraad (deze tekst krijg je wanneer je ‘gast’ wordt).

Rechten en plichten van leden:

 • Een lid neemt actief deel aan de algemene vergaderingen en eventueel aan een werkgroep, en kan mee beslissingen nemen.
 • Je krijgt toegang tot alle informatie.
 • Leden die het project mee vorm geven en mee dragen mogen als eerste een keuze maken bij de verdeling van de units.
 • Je woont de algemene vergaderingen bij en verontschuldigt je als je niet aanwezig kunt zijn.
 • In elk geval breng je de groep op de hoogte als je langer dan drie weken afwezig/moeilijk bereikbaar bent.
 • Je bent actief in minstens één van de werkgroepen. Actief betekent dat je initiatief neemt (verslag maken, zaken opzoeken, mensen contacteren, gastheer of gastvrouw zijn, …)
 • Je gaat discreet om met de gekregen informatie.
 • Je draagt bij in de werkingskosten.

Uitstappen:

 • In deze voorbereidende fase kunnen leden op elk ogenblik besluiten om hun engagement stop te zetten. We verwachten wel dat dit gemeld en gemotiveerd wordt in de algemene vergadering.
 • Van de leden die in 2023 in het project gaan wonen, verwachten we dat ze er minimaal een jaar zullen blijven wonen
 • Van de leden verwachten we engagement. Als de “passiviteit” van een lid door de AV als problematisch wordt aangevoeld, wordt dit besproken op de AV.
 • Het jaarlijkse lidgeld (25 euro) krijg je niet terug als je uitstapt. De bijdrage die je betaalde voor de grote kosten krijg je terug indien je besluit je terug te trekken als kandidaat minder dan drie maanden na toetreding.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de groep beslissen om een lid of een koppel uit de groep te zetten. Dit kan enkel met instemming van alle andere leden.

(versie 26 augustus 2020)