Charter

Waar dromen we van?

Cohousing is een woonvorm die ons aanspreekt:

 • Naast de privacy van een eigen woonruimte delen we een aantal gemeenschappelijke ruimtes en de tuin;
  als groep beheren we het woonproject zelf, als goede buren geven we er samen vorm aan.
 • Vanuit ons samen wonen is er een concrete betrokkenheid op elkaar, waarin een warme buurt zich kan ontwikkelen, met respect voor ieders eigenheid.
 • We willen ons verbinden met de ruimere omgeving. Dit kan in kleinere en grotere concrete projecten, volgens de draagkracht van de groep (ondersteuning van buurtengagementen, buurderij, afhaalpunt voedselteam, andere cohousingprojecten…).
 • Voor de invulling van onze sociale doelstelling hebben we ervoor gekozen om uit te zoeken of en hoe we woonruimte voor personen met een beperking kunnen voorzien.
 • We willen onze ecologische voetafdruk verkleinen door compacter te wonen, bewust om te gaan met mobiliteit en ecologisch verantwoord te bouwen/verbouwen zodat we in een gezond huis kunnen leven.

We zijn niet de enigen die op dit idee komen, cohousing zit duidelijk in de lift. Cohousingprojecten in Vlaanderen zijn op korte tijd verdubbeld in aantal en ook het beleid verwijst er geregeld naar.
De Vlaamse bouwmeesteer formuleert het als volgt: ‘Delen is de nieuwe luxe’

In de woorden en de vrolijkheid van dit lied herkennen we wat ons drijft, hier in een ongepolijste versie die voor ons perfect de saamhorigheid van cohousing belichaamt…
(tekst en vertaling lees je hier)

Hoe vullen we dit concreet in?

We kiezen voor Herentals

 • Een centrumstad in een groene omgeving. Belangrijke voorzieningen (winkels, scholen, sportinfrastructuur, cultuur…) zijn dichtbij op wandel-of fietsafstand, en hetzelfde geldt voor de natuur.
 • Een gunstige ligging mbt openbaar vervoer, met directe verbindingen naar Antwerpen, Brussel en Hasselt, en ook naar Turnhout, Noord-Limburg en de Zuiderkempen. Vlot openbaar vervoer vinden we immers heel belangrijk.

Iedereen die dit charter onderschrijft kan meedoen. We willen graag een project met diversiteit:

 • verschillende leeftijden, ‘ van de wieg tot het graf’.
 • een mix van gezinnen, koppels en alleenstaanden;
 • verschillende filosofische overtuigingen;
 • geen beperkingen op basis van huidskleur, religie, geaardheid of handicap …

We mikken op een groep van 25 units, waarbij we uitgaan van:

 • Compact en deels gestapeld bouwen (3 bouwlagen) waardoor er meer vrije buitenruimte is. Buiten willen we graag speelruimte voor kinderen (en volwassenen), een moestuin, een serre, een rustig plekje, genoeg groen met struiken, bomen en bloemen, parkeerplaatsen voor auto’s aan de buitenrand
 • Naast een grote gemeenschappelijke en polyvalente ruimte waar we samen kunnen eten en vergaderen, voorzien we ook een professioneel ingerichte keuken, berging, fietsenstalling, een was- en droogruimte, werkruimte, 2 logeerkamers met sanitair en een binnenspeelruimte voor de kinderen.
 • Een ontwerp dat privacy biedt en ontmoetingskansen creëert, een ontwerp dat binnen en buiten licht en lucht geeft in onze huizen en tuin. Een ontwerp ook waar in een gemeenschappelijke en harmonische basisstijl, er toch voldoende mogelijkheden zijn voor elke bewoner om er zijn eigen toets aan te geven zodat ieder er zich thuis kan voelen.
 • aandacht voor ecologisch en gezond bouwen, waarbij we maximaal realiseren wat binnen het budget kan. Beter dan BEN-norm, goede thermische en akoestische isolatie, gebruik van hemelwater, zonnepanelen als hernieuwbare energiebron. We willen ook degelijk onderzoeken of een warmtepomp met later aansluiting op geothermie een verstandige optie is.
 • Cohousing sluit aan bij de trend om meer te delen, en waar het kan willen we dat ook doen. Autodelen staat bv. hoog op onze agenda (het is een intentie, geen verplichting), maar er zijn nog veel meer mogelijkheden om samen goederen en diensten te gebruiken.
 • We willen in ons beleid tegenover huisdieren rekening houden met de diepe verbondenheid die er tussen een huisdier en zijn baasje kan bestaan, maar ook met bewoners die allergisch, prikkelgevoelig of angstig zijn voor huisdieren. Huisdieren zijn dan ook welkom in Cohousing Ekelen, zolang er geen sprake is van enige mate van overlast voor de andere bewoners. In de gemeenschappelijke binnenruimtes zijn huisdieren in geen geval toegelaten, met uitzondering van assistentiedieren.
  Verdere afspraken worden vastgelegd in een afzonderlijk document. 

We vinden het belangrijk om via overleg onze cohousing vorm te geven en te beheren. Het is onze intentie om onze communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en steeds beter te leren om besluiten in consensus te nemen, met aandacht voor ieders mening.

Rechtsvorm en financies

 • Een unit zou betaalbaar moeten zijn voor een modaal inkomen. Onze prijzen zijn marktconform, maar bieden veel meer voor hetzelfde geld.
 • Cohousing Ekelen is op dit ogenblik, in de aanloopfase, een feitelijke vereniging.
 • Voor de realisatie van ons project gaan we de samenwerking aan met Wooncoop.