Onze samenwerkingspartners

Wooncoop is een wooncoƶperatie die een nieuwe manier van wonen voorstelt. Alle bewoners zijn aandeelhouder van wooncoop en dus mede-eigenaar van de coƶperatie. 

OM/AR staat voor kernversterkende, contextuele architectuur die proportioneel inzet op weelde. Dit architectenbureau zal instaan voor het ontwerpen van onze gebouwen.